Trường Đại học Văn Hiến tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông năm 2016

Chiều ngày 22/1/2016 tại cơ sở 613 Âu Cơ, quận Tân Phú trường ĐH Văn Hiến đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông 2016.Đây là đại hội cổ đông lần đầu tiên của trường Đại học Văn Hiến khi chuyển sang loại hình đào tạo tư thục.

1
Toàn cảnh buổi họp Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội có sự tham gia của ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT, PGS.TS Trần Văn Thiện – Hiệu trưởng cùng các thành viên trong Hội đồng quản trị, các cổ đông sở hữu cổ phần của trường ĐH Văn Hiến và các thầy cô là trưởng phó các khoa của trường.

Tại đại hội đã thông qua chương trình và quy chế làm việc, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu cũng như các tờ trình bầu HĐQT trường tư thục, tờ trình bầu Ban kiểm soát trường tư thục, tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, tờ trình chọn công ty kiểm toán.

2
Đoàn chủ tịch
3
Các thành viên Hôi đồng Quản trị giơ phiểu biểu quyết

Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau: Ông Trần Văn Hậu, Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ông Trần Đức Dũng, Ông Đỗ Văn Bình, PGS.TS Nguyễn Minh Đức, Ông Từ Thanh Phụng, Ông Ngô Đức Trung, Bà Dương Khánh Vân, Ông Đinh Công Viễn Phương. Ngoài ra, 2 thành viên đại diện tập thể giảng viên cơ hữu và tổ chức Đảng, Đoàn thể là Ông Lê Sĩ Hải và Ông Nguyễn Quốc Hợp cũng tham gia vào thành viên HĐQT. Ba thành viên Ban Kiểm soát là Bà Đinh Thị Bích Hà, Ông Huỳnh Thanh Tâm và Ông Ngô Văn Đạo.

5
Thành viên Hội đồng Quản trị trường Đại học Văn Hiến
6
Ban Khiểm soát nội bộ

 Phát biểu bế mạc đại hội, chủ tịch HĐQT nhà trường Ông Trần Văn Hậu cho biết: Ngày 8/1/2016 Trường Đại học Văn Hiến nhận được quyết định của Thủ tướng chính phủ cho phép trường Đại học học Văn Hiến chuyển đổi loại hình hoạt động từ dân lập sang tư thục, hiện tại trường đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để chính thức đi vào hoạt động theo loại hình tư thục. Đại hội hôm nay đã bầu ra 11 trong số 13 thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trình UBND TPHCM, tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động của nhà trường, hoàn thành các mục tiêu cụ thể của ĐH Văn Hiến trong năm 2016, với các thông điệp, tầm nhìn xa hơn. Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh “Với tư cách đại diện cho HungHau Holdings chúng ta có thông điệp về định hướng phát triển lâu dài đó là Hamorny – House – Heart có nghĩa là để đạt được mục tiêu sứ mệnh cụ thể chúng ta phải có đồng thuận dựa trên sự nhân hòa sau đó chúng ta sẽ xây dựng một ngôi nhà chung từ đó chia sẻ thành quả cho các thành viên, gia đình cũng như xã hội đó là mục tiêu xuyên suốt của HungHau Holdings mà tôi cũng muốn chuyển tải đến trường Đại học Văn Hiến – đơn vị thành viên của HungHau Holdings”. Ông cũng khuyến khích các thành viên trong thời gian tới tiếp tục đóng góp ý kiến, nỗ lực đổi mới sáng tạo trong điều hành và thích nghi với sự thay đổi.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 40 cùng ngày. Sau đại hội, nhà trường sẽ hoàn chỉnh thủ tục bầu 2 thành viên còn lại của HĐQT cũng như văn bản gửi Ủy ban nhân dân TPHCM đề nghị công nhận HĐQT trường ĐH Văn Hiến theo đúng quy định.