Lễ bổ nhiệm Ban Lãnh đạo HungHau Holdings

Vào ngày 12/04/2017, tại Queen Plaza Kỳ Hòa đã diễn ra “Lễ bổ nhiệm Ban Lãnh đạo” với nhiều vị trí chủ chốt của HungHau Holdings. Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings, cùng toàn thể CBNV Công ty & Cán bộ Quản lý các Đơn vị thành viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings nhấn mạnh: “Ban Giám đốc Điều hành tiền nhiệm đã làm tốt vai trò của mình trong thời gian qua, và lần bổ nhiệm này chúng ta mong muốn kiện toàn hơn, phát huy tối đa năng lực của từng thành viên, hỗ trợ cùng nhau khắc phục những khuyết điểm để tạo ra giá trị lớn nhất cho ngôi nhà chung Hùng Hậu cũng như mỗi thành viên nói riêng”

Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị HungHau Holdings phát biểu
Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị HungHau Holdings phát biểu

Tại buổi lễ, Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Chánh Văn phòng Ban Điều hành HungHau Holdings đã công bố các quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm lãnh đạo Ban Giám đốc Điều hành, theo đó:

– Tại quyết định số 66.2017/HHH/QĐ, Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings đã ký quyết định bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng – Giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Thường trực kể từ ngày 12/04/2017.
– Tại quyết định số 68.2017/HHH/QĐ, Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings đã ký quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Đức- Giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Kinh tế kể từ ngày 12/04/2017.
– Tại quyết định số 73.2017/HHH/QĐ, Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings đã ký quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà – Giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Tài chính kể từ ngày 12/04/2017

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Chánh Văn phòng Ban Điều hành HungHau Holdings công bố các quyết định bổ nhiệm
Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Chánh Văn phòng Ban Điều hành HungHau Holdings công bố các quyết định bổ nhiệm
Ông Từ Thanh Phụng – Tân Giám đốc Điều hành Thường trực phát biểu sau khi nhận quyết định bổ nhiệm
Ông Từ Thanh Phụng – Tân Giám đốc Điều hành Thường trực phát biểu sau khi nhận quyết định bổ nhiệm

Cũng tại buổi lễ, Ông Lâm Quang Tuấn – Trưởng phòng Tuyển dụng và Đào tạo Ban Quản trị Nhân Sự đã công bố các quyết định của Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm lãnh đạo các Ban chức năng của Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu và lãnh đạo các Đơn vị thành viên.

Các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo của Ban chức năng Công ty CP Phát triển Hùng Hậu gồm:

• Ông Tấn Lộc Louis – Giữ chức vụ Quyền Giám đốc Đầu tư Vốn;

• Bà Duy Thị Lan Hương – Giữ chức vụ Quyền Giám đốc Phát triển Kinh doanh;

• Bà Lương Thị Dánh – Giữ chức vụ Quyền Giám đốc Quản trị Nhân sự;

• Bà Nguyễn Thị Nga – Giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Các Tân lãnh đạo Ban chức năng của Công ty CP Phát triển Hùng Hậu nhận quyết định bổ nhiệm
Các Tân lãnh đạo Ban chức năng của Công ty CP Phát triển Hùng Hậu nhận quyết định bổ nhiệm

Các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Đơn vị thành viên thuộc các khối lĩnh vực hoạt động của HungHau Holdings gồm:

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu:

• Bà Dư Thiện Minh Trang – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

• Ông Nguyễn Minh Hoàng – Giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Công ty TNHH Nước Giải Khát Hùng Hậu:

• Ông Đinh Hải Hồ – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

• Ông Nguyễn Văn Chắc – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực.

• Ông Trần Huy Cường – Giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Lãnh đạo Công ty TNHH Nước Giải Khát Hùng Hậu nhận quyết định bổ nhiệm
Lãnh đạo Công ty TNHH Nước Giải Khát Hùng Hậu nhận quyết định bổ nhiệm

Công ty TNHH Quản lý Vốn Hoàn Hảo:

• Ông Trần Lâm Vũ – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc

• Ông Phan Phúc Thắng – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực.

Lãnh đạo Công ty TNHH Quản lý Vốn Hoàn Hảo nhận quyết định bổ nhiệm
Lãnh đạo Công ty TNHH Quản lý Vốn Hoàn Hảo nhận quyết định bổ nhiệm

Công ty TNHH Phân Phối Hùng Hậu:

• Ông Lê Đạt Nhân – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực

• Ông Huỳnh Minh Tâm – Giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Lãnh đạo Công ty TNHH Phân Phối Hùng Hậu nhận quyết định bổ nhiệm
Lãnh đạo Công ty TNHH Phân Phối Hùng Hậu nhận quyết định bổ nhiệm

Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu

• Ông Lê Sĩ Hải – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực

• Bà Nguyễn Viết Thúy An – Giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu nhận quyết định bổ nhiệm
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu nhận quyết định bổ nhiệm

Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu:

• Ông Võ Minh Khang – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc

• Ông Đinh Nhân Thiên Phúc – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

• Bà Phan Thị Kim Hạnh – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sản xuất.

Lãnh đạo Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu nhận quyết định bổ nhiệm
Lãnh đạo Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu nhận quyết định bổ nhiệm

Với vị trí công tác mới của mình, các tân lãnh đạo quyết tâm đưa HungHau Holdings phát triển một cách bền vững, nỗ lực hết mình cùng toàn thể CBNV HungHau Holdings đạt được kết quả tốt nhất với kế hoạch đã đề ra.