Trường Đại học Văn Hiến được Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vừa qua trường Đại học Văn Hiến (thành viên Khối Giáo dục Hùng Hậu) vinh dự nhận được Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là dấu mốc quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng của Trường.
Chứng nhận này là minh chứng cụ thể cho nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của tập thể lãnh đạo, Cán bộ – giảng viên – nhân viên nhà trường, mong muốn đem đến một môi trường học tập chất lượng phục vụ cho người học và tiệm cận các tiêu chuẩn khu vực cũng như tiêu chuẩn của mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN.

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá cấp CSGD, Trường đại học Văn Hiến đã triển khai công tác tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), với 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 19/5/2017.
Trước đó, ngày 29/06/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD – ĐHĐN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Văn Hiến để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức của Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Từ ngày 19-24/08/2019, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng  giáo dục – Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát chính thức tại Trường Đại học Văn Hiến với các hoạt động: nghiên cứu hồ sơ, minh chứng, phỏng vấn 12 nhóm đối tượng trong và ngoài trường, bao gồm nhóm lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý hành chính đoàn thể, cán bộ quản lý chuyên môn, giảng viên, nhân viên hỗ trợ, sinh viên đang học ở các bậc hệ, cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng.
Hình ảnh: Đoàn Đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ minh chứng trong đợt khảo sát đánh giá vừa qua.

Đồng thời, Đoàn Đánh giá ngoài cũng thực hiện việc quan sát thực địa tại các cơ sở, làm việc trực tiếp với các cán bộ phụ trách công tác chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc nhà trường, quan sát hoạt động giảng dạy và học tập… phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở đại học theo bộ tiêu chuẩn được ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí, liên quan đến đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng (đào tạo, quản lý nghiên cứu khoa học, quản lý tài sản trí tuệ) và kết quả hoạt động.

@2020 BAN PHÁT TRIỂN KINH DOANH HUNGHAU HOLDINGS