Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 23/4 vừa qua, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu  đơn vị thành viên của HungHau Holdings đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tại khách sạn New World. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch, phương hướng năm 2016,  đồng thời thông báo chi cổ tức cho các cổ đông 15%/vốn điều lệ.

3
Ông Từ Thanh Phụng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Nông nghiệp Hùng Hậu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2015

Đại hội đã đánh giá năm 2015 là một năm có nhiều khó khăn đối với ngành thủy sản trong nước, nhưng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã từng bước tháo gỡ khó khăn, tìm ra hướng đi phù hợp. Điều này được minh chứng qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 với những con số rất ấn tượng: Tổng doanh thu tăng 18% (2015/2014), tổng lợi nhuận trước thuế tăng 27% (2015/2014), tiền lương công nhân lao động tăng 11.4%. Đồng thời các hoạt động khác như: sản xuất, kinh doanh, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, đào tạo tập huấn cho NLĐ…tiếp tục được củng cố và phát huy. Nối tiếp những thành công đó, Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra kế hoạch phương hướng năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như: Tổng sản lượng tăng 27%, Tổng doanh thu tăng 35%, lợi nhuận trước thuế tăng 39%. Với kết quả sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc trong năm 2015, Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo công ty đã chi cổ tức 15%/Vốn điều lệ cho các cổ đông, trong đó có 5% được chi trả bằng tiền mặt, 10% được chi trả bằng cổ phiếu.

4
Các cổ đông giơ phiếu biểu quyết đồng ý các thành viên ban chủ tịch của Đại hội

Phát biểu trong đại hội Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã nêu lên những khó khăn phải đối mặt của Công ty khi nền kinh tế nước ta có nhiều biến động đã phần nào đó khiến ngành Thủy sản gặp nhiều khó khăn. Nhưng ông khẳng định Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu vẫn kiên định đi theo định hướng phát triển bền vững dựa trên những thế mạnh vốn có của đất nước, với đường bờ biển dài, nền nông nghiệp lâu đời để tiếp tục đầu tư phát triển lĩnh vực Thủy sản và Nông sản. Thành quả đạt được của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng hậu trong năm qua đã cho thấy định hướng phát triển của Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo đề ra là đúng đắn. Không những vậy Công ty đã thực hiện đúng cam kết chia sẻ lợi ích kinh tế cho đối tác cổ đông.

6
Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu phát biểu trong Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã đưa ra những phương hướng nhiệm vụ rất thực tế và khả quan đã thể hiện được quan điểm phát triển bền vững của Hội đồng Quản trị và ban lãnh đạo công ty, quyết tâm nỗ lực thực hiện kế hoạch đã đề ra, tạo niềm tin vững chắc cho cổ đông và người lao động.

7
Các cổ đông chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc Đại hội

P.TT Hung Hau