Công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020

Sáng ngày 28-12, công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 tại khách sạn Rex Sài Gòn. Với sự tham dự của 111 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 20.500.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội gồm Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT, Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Giám đốc Điều hành HungHau Holdings, Ông Từ Thanh Phụng – Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu. Sau quá trình làm việc nghiêm túc Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua 14 nội dung quan trọng:

 • Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020.
 • Báo cáo tài chính kiểm toán 2019.
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 • Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
 • Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 • Chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 • Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty.
 • Tờ trình Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2020.
 • Tờ trình thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
 • Tờ trình đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp An Hảo.
 • Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 • Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Trong đó một số nội dung được đa số cổ đông quan tâm như sau:

Hoạt động kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/09/2019):

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2019
1 Tổng doanh thu Triệu đồng 1.110.644
2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 31.356

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/09/2020):

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2020
1 Tổng doanh thu Triệu đồng 1.100.000
2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 33.000
Ông Từ Thanh Phụng – Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu năm 2020.
Theo ông Trần Thanh Hương – Thành viên HĐQT: Được sự ủng hộ và tin tưởng của Quý cổ đông, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đưa ra nhiều giải pháp, chính sách điều hành, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường mới, quản lý chi phí hợp lý,…Năm 2019, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, công ty đã đạt được những kết quả ấn tượng về tổng doanh thu trong năm 2019 tăng 7,53% so với cùng kì năm 2018.

Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019:

 • Vốn điều lệ trước phát hành: 211.012.440.000 đồng.
 • Vốn điều lệ sau khi phát hành: 221.562.110.000 đồng.

Đại hội thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị có ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban. Và thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT: tiểu ban Kiểm toán, tiểu ban Chiến lược, tiểu ban Nhân sự – Lương thưởng.

Đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp An Hảo – Xã Long Hữu Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An. Với quy mô đầu tư là tổng diện tích 75 ha, tổng vốn đầu tư: 735.000.000.000 đồng, dự kiến thời gian hoạt động tháng 09/2021 với mục tiêu thực hiện:

 • Chế biến, bảo quản thịt và các loại sản phẩm từ thịt; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
 • Chế biến và bảo quản rau quả.
 • Xuất nhập khẩu trực tiếp thủy hải sản, nông sản, súc sản và các loại hàng hóa, máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu, hóa chất, công nghệ phẩm.
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.
 • Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác, bán buôn hoa và cây, bán buôn động vật sống, bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác.
 • Sản xuất sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
 • Kinh doanh bất động sản.
Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu cử thành viên với Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT Họ và tên ứng viên Chức vụ
1. Phạm Thị Minh Nguyệt Chủ tịch HĐQT
2. Trần Thanh Hương Phó Chủ tịch HĐQT
3. Từ Thanh Phụng Thành viên
4. Tôn Thất Diên Khoa Thành viên
5. Huỳnh Thanh Thành viên

Kết thúc đại hội, bà Phạm Thị Minh Nguyệt được sự ủy thác của Hội đồng quản trị phát biểu và gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông, Quý đại biểu, Quý anh chị em cộng sự tham dự đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2020 và gửi lời chúc năm mới an lành, tốt đẹp.

“Xin cảm ơn sự thống nhất và tin tưởng lựa chọn của quý cổ đông và đây cũng là niềm vinh dự và trách nhiệm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025...” bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Tân Chủ tịch HĐQT công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu chia sẻ