Viện công nghệ Châu Á tại Việt Nam chứng nhận Văn phòng HungHau Holdings đạt chuẩn Văn Phòng Xanh nâng cao

Văn phòng Xanh (VPX) là hệ thống quản lý môi trường dành cho các văn phòng, tập trung thay đổi ý thức và hành vi của nhân viên hướng tới thực hành tiêu dùng bền vững, không ngừng cải tiến các vấn đề tồn tại, nhằm giảm chi phí, giảm tác động tới môi trường từ các hoạt động của tổ chức, mang lại lợi ích cho tổ chức và tạo môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện. Dựa trên các tiêu chí và chỉ số, Viện công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN) sẽ cấp chứng nhận GO AIT-VN với hai mức Tiêu Chuẩn và Nâng Cao.

Viện công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology – AIT) được thành lập năm 1959, là một viện nghiên cứu cao cấp quốc tế, liên chính phủ hàng đầu của châu Á. AIT làm việc với khu vực công và tư trong toàn khu vực và với một số trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Tiêu chuẩn Văn phòng xanh – GO AITVNTiêu chuẩn giảm phát thải thông qua thay đổi hành vi của nhân viên và chính sách tiêu dùng của doanh nghiệp được xây dựng trong khuôn Dự án “Thúc đẩy và nhân rộng lối sống VPX tại Việt Nam”. Sáng kiến này thuộc Chương trình Khung 10 năm về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững do Liên minh châu Âu và Bộ TNMT Nhật Bản tài trợ với sự điều phối của Tổ chức Môi trường Liên hợp quốc.

HungHau Holdings triển khai dự án “Văn phòng xanh – Green Office: Caring for the future”, với mục tiêu chung và cam kết cụ thể từ Ban Lãnh đạo, Ban Giám đốc Điều hành.

HungHau Holdings khuyến khích CB-CNV thực hiện tốt chính sách Văn phòng Xanh và có nhiều hành động cụ thể.
Các buổi tập huấn CB-NV thêm thông tin về Văn phòng xanh, các phương án sử dụng hiệu quả tài nguyên chung được Ban QTNS tiến hành từ tháng 6/ 2019.

Sau thời gian triển khai dự án Văn Phòng Xanh từ 1/6/2019 đến 31/10/2019 ở HungHau Holdings đã nâng cao với mức giảm tổng phát thải là 30.8% trong giai đoạn thực hiện so sánh với cùng kỳ năm cơ sở.

Ngày 25.11.2019, HungHau Holdings đón tiếp đánh giá viên đại diện của Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN) đến đánh giá tại văn phòng quá trình triển khai văn phòng xanh tại HungHau Holdings.

Thành quả sau quá trình triển khai, tháng 12/2019, HungHau Holdings đã đạt được chứng nhận Văn Phòng Xanh Go AIT-VN nâng cao. Thành quả đạt được là do sự định hướng đúng đắn của Ban Lãnh đạo, sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Điều hành cũng như sự nỗ lực hết mình của từng nhân sự, từng phòng ban và các đơn vị thành viên. Hi vọng Người Hùng Hậu sẽ tiếp tục phát huy và duy trì thực hiện tốt dự án VPX.

Hiện tại, Chứng nhận Văn phòng Xanh GO AIT-VN là chứng nhận duy nhất về xây dựng và duy trì Văn phòng Xanh tại Việt Nam cung cấp bởi Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN). Văn phòng HungHau đạt chứng nhận Văn phòng Xanh GO AIT-VN – Nâng cao với mức giảm tổng phát thải là 30.8% trong giai đoạn thực hiện từ 1/6/2019 đến 31/10/2019 so sánh với cùng kỳ năm cơ sở.