Công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Sáng ngày 19-01, Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tại khách sạn Grand Hotel Saigon. Với sự tham dự của 93 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 19.291.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Trần Trung Ngọc – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc biên bản thẩm tra.

Dưới sự chủ trì của đoàn Chủ tịch gồm Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty. Sau khi làm việc nghiêm túc Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua 11 nội dung quan trọng:

 • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019.
 • Báo cáo tài chính kiểm toán 2018.
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm sóat năm 2018.
 • Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
 • Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 • Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 • Phương án thù lao, thưởng HĐQT, Thư kí, Ban kiểm soát năm 2019.
 • Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 • Tờ trình Thôi nhiệm trưởng ban và Thành viên ban kiểm soát.
 • Danh sách ứng viên Dư Thiện Minh Trang để bầu bổ sung vào Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
 • Danh sách ứng viên Phạm Nguyễn Linh để bầu bổ sung vào Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong đó một số nội dung được đa số cổ đông quan tâm như sau:

Hoạt động kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/09/2018).

STT
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Thực hiện 2018
1
Tổng doanh thu
Triệu đồng
1.032.840
2
Lợi nhuận trước thuế
Triệu đồng
30.170
3
Cổ tức
%/ năm
12%

 

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/09/2019).

STT
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Kế hoạch 2019
1
Tổng doanh thu
Triệu đồng
1.035.000
2
Lợi nhuận trước thuế
Triệu đồng
35.000
3
Cổ tức
%/ năm
12%

 

Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và mục tiêu năm 2019.

Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

STT
Chỉ tiêu
Đơn vị
Số tiền
A
Nguồn
Đồng
25,690,859,396
1
Lợi nhuận sau thuế năm 2018
Đồng
24,479,915,583
2
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2018
Đồng
1,210,943,813
B
Phân phối
Đồng
25,600,845,691
1
Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế năm 2018)
Đồng
489,598,312
2
Quỹ đầu tư phát triển (2% lợi nhuận sau thuế năm 2018)
Đồng
489,598,312
3
Thù lao HĐQT, BKS (3% lợi nhuận sau thuế năm 2018)
Đồng
734,397,467
4
Cổ tức năm 2018 (12% vốn điều lệ)
Đồng
23,887,251,600
– Bằng tiền mặt 6%/ vốn điều lệ
Đồng
11,943,625,800
– Bằng cổ phiếu 6%/ vốn điều lệ
Đồng
11,943,625,800
C
Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019
Đồng
90,013,705

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018:

 • Vốn điều lệ trước phát hành: 199.070.530.000 đồng.
 • Vốn điều lệ sau khi phát hành: 211.014.160.000 đồng.

Đại hội cũng thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc trừ sâu; Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp.

Các Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Là doanh nghiệp hàng đầu trong chế biến ngành thủy sản Việt Nam, công ty tự tin sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai để luôn tiên phong việc tạo ra các sản phẩm mang tính dột phá sáng tạo về ý tưởng, đa dạng về chủng loại.

Năm 2018 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, công ty đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng về tổng doanh thu trong năm 2018 đạt 1.032.841.793.720 đồng tăng 14% so với cùng kì năm 2017. Không chỉ thế, sản phẩm của công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu đã đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất lượng cao- Chuẩn hội nhập” và tiếp tục vinh dự đạt chứng nhận Thương hiệu Quốc gia lần thứ 2.

Đó là những minh chứng cho thấy sự nỗ lực bền bỉ của toàn thể công ty. Với tinh thần, ý chí, sáng tạo của tập thể Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu kế hoạch phát triển trung và dài hạn trong năm tới như:

 • Phát triển Hệ sinh thái nông nghiệp gồm các nhà máy, chuỗi sản xuất nguyên liệu chính của Việt Nam.
 • Tập trung đầu tư khu công nghiệp vào một số hoạt động sản xuất chính để phát triển bền vững và mở rộng quy mô.
 • Dự kiến phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược/ cổ đông hiện hữu khoảng 200 tỷ đồng.
 • Kỳ vọng hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu hàng VAT của Công ty sẽ tăng vượt bậc trong năm tài chính này.
 • Công ty sẽ cố gắng duy trì kiên định mức cổ tức trả cho các cổ đông cao hơn mức lãi suất của Ngân hàng để cổ đông an tâm đầu tư lâu dài tại Công ty.
Ra mắt Ban kiểm soát mới, bổ sung bà Dư Thiện Minh Trang và ông Phạm Nguyễn Linh

Chủ tịch HĐQT – Ông Trần Văn Hậu đã gửi lời cảm ơn đến sự tin tưởng đồng hành của các cổ đông đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới 2019. Đại hội cổ đông thường niên kết thúc tốt đẹp vào 12h00 cùng ngày.