Cuộc thi thiết kế cổng và hàng rào dự án HungHau Campus

Trường Đại học Văn Hiến kính mời các cá nhân/ đơn vị tham gia cuộc thi thiết kế cổng và hàng rào dự án HungHau Campus như sau như sau:
Tên công trình: HungHau Campus
Hạng mục: Cổng và Hàng rào
Chủ đề gợi ý tham khảo:

  • VƯỜN ƯƠM TRI THỨC
  • HỆ SINH THÁI HÙNG HẬU (4.0)
  • LẠC HỒNG HỘI TỤ
  • THÀNH NHÂN TRƯỚC KHI THÀNH DANH

– Địa điểm xây dựng: Khu chức năng số 13 – Khu Đô thị Nam thành phố, xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP HCM
– Chủ đầu tư: Trường Đại học Văn Hiến 
– Đối tượng tham gia cuộc thi: tổ chức và cá nhân lĩnh vực tư vấn thiết kế
– Quy chế cuộc thi: theo tài liệu đính kèm
Giải thưởng:
+ 1 giải nhất: 100.000.000 đồng 
+ 2 giải phương án tối ưu: mỗi giải 20.000.000 đồng
– Thời gian tham gia: từ ngày công bố thông tin đến hết ngày 15/01/2018
– Công bố kết quả: ngày 25/01/2018
– Địa chỉ liên hệ: 613 Âu Cơ, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP HCM.
– Điện  thoại: 08 3860 4999 – Website: http://vhu.edu.vn 
Người liên hệ: Ông Trần Minh Vinh – Phó Ban Điều hành dự án HungHau Campus (ĐT: 0967 520 333; Email: vinhtm@hunghau.vn )