HungHau Holdings công bố thành viên HĐQT

Vào chiều ngày 18/6/2019 tại Văn phòng 613 Âu Cơ đã diễn ra buổi công bố thành viên HĐQT HungHau Holdings. Buổi lễ nhằm công bố các thành viên HĐQT được bổ nhiệm gồm:

  • Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings.
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings.
  • Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc Điều hành HungHau Holdings – Thành viên HĐQT.
  • Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Giám đốc Điều hành HungHau Holdings – Thành viên HĐQT.
  • Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám đốc Khối Nông Nghiệp – Thành viên HĐQT.
  • Bà Huỳnh Thanh – Phó Tổng Giám đốc Khối Nông Nghiệp – Thành viên HĐQT.
  • Ông Huỳnh Trí Cường – Tổng Giám đốc Khối Phân Phối – Thành viên HĐQT.
  • Ông Từ Thanh Phụng – Tổng Giám đốc Khối Giáo dục – Thành viên HĐQT.
  • Ông Võ Minh Khang – Tổng Giám đốc Khối Thực Phẩm – Thành viên HĐQT.

Để từng bước vun đắp cho ngôi nhà Hùng Hậu ngày càng lớn mạnh thì đòi hỏi sự lớn mạnh về tri thức, kinh nghiệm và bản lĩnh của những người lãnh đạo. Hội đồng Quản trị đã thể hiện sự thống nhất, đồng lòng và đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể trong việc hoàn chỉnh bộ máy lãnh đạo của Hunghau Holdings, vì sự phát triển ổn định của nội bộ, vì lợi ích của khách hàng và các cổ đông. Với vai trò, vị trí quan trọng của HĐQT trong bộ máy hoạt động của HungHau Holdings, đây chính là cột mốc quan trọng đánh dấu bước đệm để tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.